Sjekk om fly er i rute

 Sjekk EUROEN

 Oversettelse av;
 - ord
- setninger


 
Mostly Sunny
    SJEKK VÆRET;
 Alicante
 Benidorm
 Malaga

 oversikt for hele Spania

     HJEM     OM OSS/KONTAKT OSS  Alt innhold © AiCOMOMRÅDEINFO

(inkl. helligdager m.m.)

AKTIVITETER

BEDRIFTER

BOLIG

SPANSKE PAPIRER

MAT & DRIKKE

KJØRETØY

DYR

HELSE & VELVÆRE

SIKKERHET

SKOLER

STARTE FIRMA

FLYTTE TIL SPANIA

SPANSK HISTORIE
OG ARKITEKTUR


SPANSKE ORD/TALL

AVISER & MAGASINER

VIKTIGE TLF.NR

LINKER

HJEM

  SPANSK  - HISTORIE   - SLUTTEN PÅ KOLONIVELDE
Her finner du en kort oversikt over viktige årstall i spansk historie

Rådhus (kommunehus) & Turistinformasjon for de ulike områdene

SPANIA
Spansk historie og arkitektur

   SPANIA - HISTORIE  - KULTUR


Slutten på kolonivelde
Den spansk amerikanske krigen som endte med Spanias nederlag i 1998, har gått inn i spanjolenes historie under betegnelsen "El Desastre" - katastrofen.

Landet mistet sine siste kolonier; Cuba ble gitt sin uavhengighet, Puerto Rico avhendet til USA som krigsskadeerstatning og Filippinene solgt til seierherrene for 20.000 dollar.

I realiteten var krigstapet og koloniveldets sammenbrudd slutten på en stadig vanskeligere situasjon som Spania hadde levd med i svært lang tid.

De amerikanske koloniene hadde opprinnelig tilført landet veldige rikdommer. Men forvaltningen av rikdommene skapte tidlig problemer i spansk økonomi, problemer som skulle kaste lange skygger opp gjennom historien.

Det ene var at store deler av utbyttet fra koloniene gikk til krigføring i Europa, kriger som i siste instans tappet Spania for store menneskelige og finansielle ressurser.

Et annet problem var den økte kjøpekraften hos befolkningen til høyere nivåer enn andre europeiske land. Dette førte til høyere priser og til at spanske eksportindustri ble utkonkurrert av land med lavere prisnivå i det europeiske marked.

Gradvis førte utvandringen til koloniene også til redusert befolkning i Spania. Og da edelmetall gruvene begynte å tømmes mot slutten av 1500-tallet sank inntektene fra koloniene til moderlandet. Spania ble i vikeligheten sterk svekket av sitt eget skaperverk.

Selve imperiet revnet nesten ett århundre før "El desastre", med de søramerikanske selvstendighetskrigene fra 1808 til 1824.

Tapet i krigen mot USA var på mange måter den endelige bekreftelsen på at Spania for lenge siden hadde tapt sin stilling blant de fremste stormaktene.

Selv om spansk næringsliv for en tid var blitt stimulert av behovet for vareleveranser til koloniene førte hele imperiepolitikken og de krigene som fulgte i kjølevannet, til at landet tross store verdier det ble tilført stort sett ble liggende etter i den generelle industrielle utviklingen i Europa.

Dermed er det mulig å hevde at den endelige avslutningen av det spanske kolonivelde i 1898 for første gang siden koloniseringen av Amerika, tillot spanjolene helt og holdent å konsentrere seg om utviklingen i sitt eget hjemland.

Men fortsatt og langt inn i vårt århundre preget kolonifortiden økonomi, holdninger og sosiale grupper så sterkt at sporene tydelig kan leses også i nyere tids historie.


Kilde;  Tour Spain

< tilbake

 Ønsker du å annonsere her? Kontakt oss
--------------

 

  

 

 


til oversikt over sidene.com eller www.spaniasidene.com
AiCOM og sidene, Døsserødveien 25, 3118 Tønsberg
mail

Produsert med Copyright av AiCOM