Sjekk om fly er i rute

 Sjekk EUROEN

 Oversettelse av;
 - ord
- setninger


 
Mostly Sunny
    SJEKK VÆRET;
 Alicante
 Benidorm
 Malaga

 oversikt for hele Spania

     HJEM     OM OSS/KONTAKT OSS  Alt innhold © AiCOMOMRÅDEINFO

(inkl. helligdager m.m.)

AKTIVITETER

BEDRIFTER

BOLIG

SPANSKE PAPIRER

MAT & DRIKKE

KJØRETØY

DYR

HELSE & VELVÆRE

SIKKERHET

SKOLER

STARTE FIRMA

FLYTTE TIL SPANIA

SPANSK HISTORIE
OG ARKITEKTUR


SPANSKE ORD/TALL

AVISER & MAGASINER

VIKTIGE TLF.NR

LINKER

HJEM

  SPANSK  - HISTORIE   - DIKTATURET
Her finner du en kort oversikt over viktige årstall i spansk historie

Rådhus (kommunehus) & Turistinformasjon for de ulike områdene

SPANIA
Spansk historie og arkitektur

   SPANIA - HISTORIE  - KULTUR

Diktaturet

I 1923 utnevnte kong Alfonso Barcelona styrkenes øverstkommanderende Miguel de Rivera til regjeringssjef. Han suspenderte umiddelbart grunnloven, oppløste parlamentet og ønsket å styrke stillingen til kongedømmet, kirken og de væpnede styrker.

Inspirert av av den italienske fascisme forbød han de radikale fagforeningene og opprettet bedriftsforsamlinger "sindicatos libres" som var under kontroll av myndighetene.

Primo de Rivera inngikk også en særskilt vennskapsavtale med Mussolinis Italia og selv om Spania ikke kopierte det fascistiske systemet fikk den italienske fascismen i denne perioden økende tilslutning i de væpnede styrker.

Etter mønster av Italia satte Primo de Rivera også i gang veldige offenlige byggearbeider, spesielt jernbaner og veier. Spania gikk inn i en kraftig økonomisk ekspansjonsperiode men politikken førte til store underskudd i de offentlige budsjetter.

Og da den internasjonale økonomiske deprasjonen slo til i 1929 ble landet meget hardt rammet. Promo de Riveras stilling ble svekket og han ble også mindre populær i de væpnede styrker fordi han ignorerte det tradisjonelle opprykk systemet i sine offisers utnevnelser.

I 1931 bøyde kong Alfonso seg for de økende kravene om Primo de Riveras avgang. Etter et kort militært mellomspill som for øvrig liberaliserte landet ble det avholdt kommunevalg i april 1931. Venstre partiene vant med overveldende majoritet.

Kong Alfonso forlot landet to dager etter valget og den annen republikk ble proklamert den 14.april. Liberalerne tok regjeringsmakten og ledet fram til parlament valget i juni samme år.

Sosialistpartiet PSOE som støttet seg på den faglige landsorganisasjonen UGT ble valgets store seierherrer og dominerte den nye regjeringsdannelsen.

Forspill

Den nye nasjonalforsamlingen vedtok en ny radikal grunnlov der det het at Spania var en demokratisk republikk for arbeidere av alle klasser. Lovgivningen svekket kirkens makt vesentlig, ekteskap og skillsmisse kunne gjennomføres uten kirkelig sanksjon, utdannelse ble verdsliggjort.

Da Toledo biskopen protesterte og kalte det en republikanske seier "en triumf for fiendene av Jesu Kristi rike" førte det til kraftige anti-klerikale opptøyer der 150 kirker ble brent. Republikaneren Manuell Azana overtok i desember 1931 ledelsen av en regjeringsallianse mellom sosialister og radikale liberalere.

Anza regjeringen slet med en rekke store utfordringer. Dels møtte den økende krav om regionalt selvstyre, dels ønsket den å gjennomføre en jordreform som provoserte godseierne og dels ble den stadig konfrontert med den anarkist dominerende arbeider bevegelsen.

Sosialistpartiet og dets landsorganisasjon hadde eksistert siden 1870-tallet men hadde fram til valgene i 1931 ført en forholdsvis beskjeden tilværelse, fordi arbeiderbevegelsen var dominert av de radikale strømningene, anarkisme og revolusjonær syndikalisme.

Sosialistisk regjeringsdeltakelse innebar med andre ord ikke automatisk noen fred mellom arbeiderbevegelsen og regjeringen.

Azana kom separatismen i møte ved å gi delvis indre selvstyre til Catalonia og Galicia. Jordreformen i 1932 konfiskerte 200 millioner dekar jord fra kongelige og adelige eiendommer, stort sett uten erstatninger for eierne. Jorda ble delvis statseiendom, delvis fordelt til fattigbøndene.

Effektene av jordreformene og andre økonomiske reformer var begrensende. Fordi den internasjonale økonomiske krisen fortsatt virket sterkt i Spania som i andre land og dels fordi de radikale arbeider gruppene mente Azana ikke gikk langt nok.

Tildelingen av jord gikk for langsomt.
En rekke opprør på landsbygda førte stadig til konfrontasjoner og blodige represalier.

Også høyreorienterte hær offiserer gjorde opprør. General Sanjurjo ledet i 1932 garnisonene i Madrid og Sevilla i et mislykket forsøk på å ta makten.

Samtidig organiserte de høyreorienterte seg under Gil Robles ledelse. Robles var sterkt inspirert av italiensk fascisme og organiserte falangistpartiet som en privat militær organisasjon.

Opprør, represalier, arrestasjoner og konflikter førte til stadig større isolasjon av Azana regjeringen og ved valget i november 1933 tapte de republikanske og sosialistiske partiene, blant annet på grunn av valgboikott fra de radikale fag organisasjonene.

Høyre partiene vant og Lerroux dannet regjering med støtte av Gil Robles` CEDA allianse.

Den nye regjeringen fikk et like turbulent liv som sin radikale forgjenger. Den ble klemt mellom Gil Robles fascister og arbeiderbevegelsen som ble radikalisert gjennom alliansen mellom sosialister og anarkister.

En regjeringskrise i 1934 førte til regulært opprør og hæren ble sendt mot opprørets sentrum, Asturias. De ledende offiserene var generalene Yague, Goded og Francisco Franco. Mer en 1400 mennesker ble drept og vel 30.000 fengslet.

En ny regjeringskrise ble utløst våren 1935 da regjeringen omgjorde de mange dødsdommene mot opprørerne til fengsel.

En ny regjering ble dannet, fortsatt med Lerroux som leder men styrket med en rekke fascistiske statsråder. Gil Robles ble krigsminister.

Robles utnevnte Francisco Franco til sjef for generalstaben. Ytterligere en regjeringskrise etter en korrupsjonsskandale rystet regjeringen i oktober 1935.

Gil Robles ventet å bli ny statsminister og trakk seg fra regjeringen da Lerroux ble erstattet av sin venn Porlela Valladares. Regjeringen manglet imidlertid parlamentarisk støtte etter at Robles trakk seg og utlyste ny valg den 16.februar 1936.

Under navnet Folkefronten vant de åtte sosialistiske republikanske partiene valget.

Kilde;  Tour Spain

< tilbake

 Ønsker du å annonsere her? Kontakt oss
--------------

 

  

 

 


til oversikt over sidene.com eller www.spaniasidene.com
AiCOM og sidene, Døsserødveien 25, 3118 Tønsberg
mail

Produsert med Copyright av AiCOM