Alt innhold + bilder
© AiCOM AS


 

 
  SPANIA - KJØRETØY  - SPANSKE ORD OM BIL OG MOPED

 

BIL;
Førerkort  -  Utenlandske skilter  -  Kjøp  -  Forsikring  -  EU kontroll Bøter  Påbud, forbud og tips  -  Moped Skadeskjema -
Spanske bil-ord
Bedrifter (salg, utleie, forsikring osv)
SPANSK;   tall  -  ord og fraser  -  tid  - apotek/sykdom -  i banken  - postkontoret -   mat-ord  bil-ord  - skadeskjema - Spanske slanguttrykk - forsiden

Bil/trafikk- Automóvil/tráfico
Hovedvei- Carretera principal
Gate, vei- Calle, camino
Motorvei- Autopista

Er dette veien til?-  Es ésta la carretera para?
Hvor mange km er det til?- Cuántos kilómetros hay hasta?
Bensinstasjon- Estación de servicio/gasolinera

Vann Agua
Bensin Gasolina
Olje Aceita
Luft til ringene Hinchar los neumáticos
Parkering Aparcamiento
Stopp Alto
Vikeplikt Ceda el paso
Langsomt Despacio
Rasfare Desprendimientos
Omkjøring Desviación
Skole Escuela

Parkering forbudt  Estacionamiento prohibido
Veiarbeid Obras
Fotgjengere Peatones
Fare Peligro
Avkjøring Salida
Innkjøring Entrada
Hjelm Casco
Motorsykkel Moto(cicleta)
Sykkel Bicicleta
Campingvogn Caravana

Bilverksted Taller de coches
Bilen er i ustand El coche está averiado
Slep bilen til et verksted Remolque el coche a un taller
Motoren starter ikke El motor no arranca
Kan DE reparere bilen straks? Puede reparar el coche enseguida?
Har De reservedeler? Tiene recambios?
Hvor lang tid tar det? Cuánto tiempo tardará?

Tennplugger Bujías
Coil Bobina
Forgasser Carburador
Stifter Contactos de ignición
Bremsene Los frenos
Lyset Las luces
Batteriet La batería
Dynamo Dínamo
Styring Sistema de dirección
Clutch Embrague
Girkasse Caja de cambio
Horn Bocina
Reservehjul Rueda de recambio
Vinduspusser Limpia-parabrisas
Retningsviser Luz de dirección
Jekk Gato

Bilutleie Alquiler de automóviles
Jeg ønsker å leie en bil Deseo alquilar un coche
Med sjåfør Con conductor
Uten sjåfør Sin conductor
Hva er taksten pr. dag? Cuánto vale por día?
Hva er taksten pr. km? Cuánto vale por kilómetro?
Er bilen forsikret Está asegurado?
Hva koster full forsikring? Cuánto vale un seguro a todo riesgo?
Er tanken full? Está lleno el depósito?
Her er førerkortet Aquí tiene el carné de conducir
Når kan jeg hente bilen? Cuándo puedo recoger el coche?
Når må jeg levere bilen? Cuándo debo entregar el coche?
Kan De hente bilen? Puede recoger el coche?
Kan De levere bilen? Puede entregar el coche?

Naturligvis Naturalmente
Mange takk Muchas gracias
Jeg har mistet He perdido
Til høyre A la derecha
Til venstre A la izquierda
Rett fram Todo derecho

Snakker De engelsk? Habla Usted inglés?
Kan noen her skandinavisk? Habla alguien aquí escandinavo?

Et øyeblikk Un momento
God Bueno
Dårlig Malo
Varm Caliente
Kald Frio
Gammel Viejo
Ny Nuevo
 

 

< tilbake
 


 


 


til oversikt over sidene.com eller www.spaniasidene.com
AiCOM og sidene, Døsserødveien 25, 3118 Tønsberg
mail

Produsert med Copyright av AiCOM