Alt innhold + bilder
© AiCOM AS


 

 
   SPANIA - SPANSK HISTORIE -
   FRA MIDDELALDER TIL RENESSANSE
   

Fra middelalder til renessanse

Under Fernando og Isabel ble sentraladministrasjonen utbygget og Inkvisisjonen innført. De maurere og jøder som ikke gikk over til den kristne tro ble fordrevet fra landet. Dette var innledningen til en epoke med religiøse forfølgelser som skulle vare i flere hundre år.

På papiret var Inkvisisjonen opprettet i 1478, en kirkelig institusjon mens den i realiteten sto helt under kongeparets kontroll. De skapte et klima av frykt og mistro og ble et viktig redskap i monarkenes bestrebelser på å samle makten.

Hensikten var kulturell og religiøs enhet. Inkvisisjonen var opprinnelig rettet mot etterkommere av de jøder som med makt var blitt omvendt til kristendommen men ble utvidet til også å gjelde kristne kjettere.

I tidligere tider hadde jødene som spilte en viktig rolle i kulturlivet, nytt stor grad av anseelse og toleranse. Men etter hvert som de kristne riker ble utvidet og fikk større makt, ble denne svekket.

Forfølgelsene tiltok. I 1391 fant det sted massakre i alle kristne riker og de overlevende ble enten tvunget til å la seg døpe eller dra i landflyktighet. Som takk for sin innsats i kristendommens tjeneste ble kongeparet av paven tildelt tittelen "det katolske kongepar".

Mer eller mindre tilfeldig og uten å ane konsekvensene finansierte Isabel Columbus reiser. Kongeparet ble herskere over en hel ny verden men var mer opptatt av å utvide riket på mer hjemmelige trakter. Fernando annekterte Napoli i tillegg til de tidligere interesser som landet hadde i Sør-Italia og på Secillia og i 1512 overtok han Navarra. Spania fikk da stort sett de grenser landet har i dag.

Kilde;  Tour Spain

< tilbake
 


 


 


til oversikt over sidene.com eller www.spaniasidene.com
AiCOM og sidene, Døsserødveien 25, 3118 Tønsberg
mail

Produsert med Copyright av AiCOM