Alt innhold + bilder
© AiCOM AS


 

 
   SPANIA - KUNST - KULTUR OG ARKITEKTUR FRA SPANIA
   

Kunst og Kultur

Spanias innbyggere nyter godt av en kulturell arv med stor bredde og dybde som et produkt av mange sivilisasjoners innflytelse. Den iberiske halvøy har opplevd en rekke invasjoner både krigerske og fredelige men oppfatningen om at kunsten og litteraturen i Spania er genuint spansk og på siden av tradisjonene i den øvrige verden, har likevel elementer av sannhet i seg. Opp gjennom tidene har Spania vært foregangsland i noen kunstretninger mens det har tilegnet seg andre. Men nesten alltid har den Spanske egenart vært i stand til å sette sitt preg på den enkelte kunstretning.

De fleste er enige i at Spanias største bidrag til verdenskulturen ligger i den bildende kunsten. En finner det derfor riktig å starte med de førhistoriske hulemaleriene i Altamira på den kantabriske kyst. Her finnes bemerkelsesverdige malerier av fugler, pattedyr og fisk fra slutten av den yngre paleolittiske tid mens noen helleristninger er fra enda tidligere tid. Taket og veggene er dekket med store, realistiske fresker hvor steinens overflate er brukt til å fremheve muskler og kroppshulrom på dyrene. Bisonokse, hest, rådyr og villsvin i gult og rødt med sorte kanter ser ut som de er nymalte.

Den direkte greske, føniske og kartagiske innflytelsen varte ikke lenge, fordi deres kolonisering var begrenset til byene langs kysten. Et eksempel på gresk inspirert spansk kunst er det vakre skulpturhodet La Dama de Elche som befinner seg i Madrids Arkeologiske museum.

Arkitektur

Romere og Vestgotere

Ifølge Plinius bygget romerne 829 byer i Spania. Mange av deres byggverk består og nesten hver provins har minner fra det gamle romerriket. Blant de finneste eksemplene på romersk arkitektur er aquedukten i Segovia som konstruksjonsmessig sett anses å være den kjente Pont du Gard ved Nimes i Sør Frankrike overlegen. Den har 119 buer og er bygd av enorme granitt blokker fra Guadarrama fjellene i nærheten.

Et annet fremtredende eksempel er brua i Alcàntara, bygd av keiser Trajan i år 106 e.kr. Med en triumfbue i sentrum og tempel i den ene enden. Det finnes ellers flest romerske ruiner i Tarragona, Sagunto  (nær Valencia), Itàlinca (ved Sevilla), og i Mèrida (ved Badajoz). I Ampurias på Costa Brava kysten ligger greske og romerske ruiner side om side.

Etter 150 års erobring og med 400 år under romersk herredømme ble Spania imperiets mest romaniserte provins utenfor Italia. Romersk lov og arkitektur, det latinske språk og den kristne religion ble tatt opp i hele landet. Spania bidro til Romerikets kultur med store personligheter som Seneca, Martial og Quintilian så vel som med materielle ressurser og arbeidskraft.

Et annet eksempel på romersk byggekunst er den lange brua over elven Guadiana i Mèrida. Til tross for at denne byen, keiser Augustus øyesten er hardt angrepet av tidenes tann har den lykkes å bevare et visst romersk preg som blant annet har gitt opphav til uttrykket "Merida et spansk Pompeii". Og la oss da forsøke å gå tilbake til begynnelsen.

Påbudet kommer fra keiser Augustus til stattholderen Publius Carisius i år 25 f.kr. Han skal grunnlegge en koloni for veteransoldater fra den 5 g 10. legion og stedet skal hete Emerita Augusta. Byen bygges på et strategisk viktig sted for Augustus nye verdensrike, en utpost i vest. Keiseren påbyr at byen skal bli romersk og for romerske borgere.

Han følger de republikanske tradisjoner og to goder står på øverst på ranglisten. God vannforsyning og tradisjonell underholdning. Mèrida fikk begge deler. I dag spriker ruinene fra to mektige akvedukter mot himmelen, hvis restaurering er i gang. På sitt høyeste måler den ene hele 25 meter. La oss tenke oss en solblank morgen, romer og romerinne står opp og forfrisker seg med et bad i kjølig, rent vann. Hvordan er så huset?

Mèrida har flere rikmannshus hvor det fremdeles foregår utgravninger. Vi kommer inn i atriet med det store vannbassenget og like bak ligger et flott peristyl. Søylene går rektangulært rundt frodige hageanlegg under åpen himmel med tak som romerne kunne vandre under hete dager mens hans sandaler berørte den fineste mosaikk. I tilstøtende rom skimter vi fargeglade veggmalerier.

Vi vender tilbake til nåtiden og kan konstantere at restene av de bygningene vi har beskrevet fremdeles finnes i Mèrida. Den vestgotiske perioden omfatter hovedsakelig 500 og 600 tallene. Vestgotisk kunst er sterkt influert av den romerske og bysantinske og det er spesielt innen arkitekturen den har satt sine spor.

Et godt eksempel er den lille kirken San Juan de Banos de Cerrato nær Palencia. Dette er den eldste kristne kirke i Spania, bygd av kong Recceswinth i år 661. Andre minner fra vestgoternes trehundreårige herredømme kan sees i katedralen i Còrdoba hvor noe av de korintiske kapiteler viser vestgotisk kunst. De imponerende juvelbesatte gullkronene og korsene som oppbevares i Det kongelige Slott i Madrid er også eksempler på vestgotisk håndverk.Kilde;  Tour Spain

< tilbake
 


 


 


til oversikt over sidene.com eller www.spaniasidene.com
AiCOM og sidene, Døsserødveien 25, 3118 Tønsberg
mail

Produsert med Copyright av AiCOM